Over de beste jij

‘De Beste Jij’ creëert een blijvend, toegankelijk en makkelijk vindbare (ontwikkel-)  omgeving voor samenwerking en ondersteuning, waardoor een cultuur ontstaat van het  beste uit jezelf willen halen voor iedereen (dus statusonafhankelijk). Door een netwerk  van kennisdeling door deskundigen, dat zich continu doorontwikkelt (eco-systeem).  Een koppeling van sport en onderwijs. Belangrijk is om daarvoor draagvlak, acceptatie en  vooral ook commitment te verkrijgen. We moeten het met elkaar doen. Eigenaarschap van  deelnemende partijen staat voorop, zonder in hokjes te denken. Plezier in sporten op ieder  niveau staat centraal, waardoor we een gezondere samenleving creëren voor iedereen.  Zo worden we een ‘high potential’ provincie waar een duidelijke doorlopende lijn te  herkennen is. Puzzelstukjes vallen op de juiste plek. Iedereen weet waar ie moet zijn.