Sport Talent Fonds Overijssel

Het Sport Talent Fonds support Overijsselse sporttalenten, talententeams en organisaties, die zich bezighouden met talentontwikkeling. Door gezamenlijk te investeren in sport, talent, kennisdeling en professionalisering dragen we bij aan sportief succes met maatschappelijke impact. Sportief succes verbindt, verbroedert, brengt mensen in beweging en stimuleert om ook het beste uit jezelf te halen. Wij bouwen graag mee aan die ideale ontwikkelomgeving in Overijssel waar karakters gevormd worden en de toekomstige rolmodellen gestimuleerd worden in de weg naar ‘De beste JIJ’. 

Voor wie?

Je kunt als talent, talententeam of andere organisatie die zich bezighoudt met talentontwikkeling uit Overijssel of lid zijnde van een Overijsselse vereniging/organisatie 1x per jaar een aanvraag doen bij het Sport Talent Fonds Overijssel.

Beoordeling

De beoordeling geschiedt door de commissie Sport Talent Fonds Overijssel (CSO) die bestaat uit drie leden van de stichting Topsport Overijssel die niet een sportvereniging representeren.

Advies en toekenning

De toekenning voor een bijdrage uit het Sport Talent Fonds Overijssel wordt gedaan door de
CSO die getoetst wordt aan de opgestelde criteria en daarover advies vraagt aan de talentregisseurs.

Plafond

Aanvragen gericht op het jaar 2021 konden worden ingediend van 7 Oktober 2020 tot uiterlijk 15 November 2020. Het financiële plafond wordt jaarlijks opnieuw bepaaald