Aanvraag individueel talent

Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten: Huur, eten en drinken, wedstrijddeelname, reis en vervoerskosten, contributie, materiaal en wedstrijdkleding, overige kosten.