Aanvraag organisatie

Denk bijvoorbeeld aan de volgende posten: Huur, eten en drinken, wedstrijddeelname, reis en vervoerskosten, contributie, sponsoring, materiaal en wedstrijdkleding en overige kosten