Disclaimer

Algemeen

De Stichting Topsport Overijssel (Kamer van Koophandel 05078858), hierna te noemen TSO, verleent u hierbij toegang tot www.topsportoverijssel.nl (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

TSO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door TSO met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. TSO is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van TSO, welke geen eigendom zijn van TSO, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van TSO. Hoewel TSO uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan TSO dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSO dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.